NEW Story

วัดแม่วะหลวง


วัดแม่วะหลวง  
                 ตั้งอยู่บ้านแม่วะหลวง หมู่ ๘ ที่แยกมาจากบ้านท่าช้าง หมู่ ๒ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  วัดแม่วะหลวงเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตำบลแม่วะ  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีมีอายุ ๑๔๑ ปี  อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

      หมู่บ้านแม่ปะดอย หมู่7 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน เป็นหมู่บ้านตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงในราชกาลที่9 มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผักกินเอง อ่านเพิ่มเติม

วัดพระบาทแม่วะ

         เดิมทีเป็นสำนักสงฆ์ มีผู้พบเห็น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ชาวแม่วะจึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามเหมือนรอยพระพุทธบาทวังตวง พระพุทธบาทสระบุรี พระพุทธบาทตากผ้า ชาวตำบลแม่วะได้ทำการสร้างวิหาร ควบพระบาทไว้ ๑ หลัง ในบริเวณวัดยังได้สร้างกุฏิ ศาลา ไว้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ ต่อมาได้รับตราตั้งให้เป็นวัด เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านศรีบุญเรือง อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรตำบลแม่มอก

    
  

         สมุนไพร เป็นพืชอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีการปลูกใช้ประโยชน์มานานแล้ว เพราะบางชนิดสามารถนำมารับประทานเป็นอาหาร สมุนไพรหลายชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ช่วยย่อย อาหาร แก้อาการท้องอึด ท้องเฟ้อ ในอดีตการปลูกสมุนไพรมักกระทำกันในลักษณะการปลูกผักสวนครัว ตามที่ว่างเปล่า จะใช้ประโยชน์เมื่อใดก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันที จึงมีผู้หันมาปลูกผักสมุนไพรขายกันมากขึ้น นอกจากนี้สมุนไพรบางอย่างที่มีสรรพคุณเป็นยา สามารถนำมาสกัดเอาสารที่มีอยู่ภายในมาใช้ทำยาสมุนไพร ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ครีมบำรุงผิว น้ำหอม ยาดม น้ำมันหอมระเหย ฯลฯ ด้วยประโยชน์ของสมุนไพรมีมากมายดังที่กล่าว อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดิน

 
ประวัติการเลี้ยงไส้เดือน         
             เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาการ  มีนายนพรัตน์  ติ๊ตาวงศ์ เป็นประธานกลุ่มและมีสมาชิกจำนวน 10  คน  เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 6  กันยายน พ.ศ.2559 โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง การสนับสนุนงบประมาณจากอบต.นาโป่ง  สำนักงานเกษตร อำเภอเถินและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน อ่านเพิ่มเติม

กศน.ตำบลแม่มอก

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่มอก
      เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ตามที่ศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อทำหน้าที่จัดและใช้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนเช่นการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ การศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยเพื่อให้การจัดการศึกษาดังกล่าวได้ผลดี จำเป็นต้องมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในชุมชนให้กว้างขวาง อ่านเพิ่มเติม

การสานของใช้จากไม้ไผ่

ประวัติความเป็นมา

การจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น ที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีประโยชน์ในการดำรงชีวิต การจักสานมีมานานแล้วและได้มีการพัฒนามาตลอดเวลาโดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง การดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เอาการรู้หนังสือมาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ต่างๆ อาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเล่าซึ่งไม่เป็นระบบในการบันทึก อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงไส้เดือน


ประวัติของไส้เดือนดิน
โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่จะเคยชินกับการเรียกไส้เดือนดิน ว่า "ไส้เดือน" โดยไม่ต้องมีคำว่าดินต่อท้าย แต่จากความก้าวหน้าทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน ได้พบอาหารธรรมชาติที่สำคัญของสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น และมีชื่อเรียกเช่นเดียวกับไส้เดือน เช่น ไส้เดือนน้ำ (Tubifex) และไส้เดือนทะเล (แม่เพรียง เพรียงทราย ; Clam worm, Sand worm) จึงทำให้นักวิชาการในปัจจุบันเรียกไส้เดือนที่พบตามดินทั่วไป ว่า "ไส้เดือนดิน" อ่านเพิ่มเติม

การปลูกผักสวนครัว


ชุมชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ปลูกผักเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีราคาถูก การปลูกพืชสวนครัวนั้นไม่ยากเลย ถ้ามองไปรอบด้านภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นบ้านในเมืองใหญ่ เมืองหลวง หรือบ้านในหมู่บ้าน อ่านเพิ่มเติมตำบล

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านสบคือ ตำบลล้อมแรด เป็นไม้ผสมปูน
ผู้ดูแลนางจารุวรรณ สุริยะมณี
ร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และร้านกาแฟ อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาโป่ง เป็นการน้อมนำปรัชญาพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูิพลอดุลยเดช  ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง  หมู่ 2 ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  อ่านเพิ่มเติม

การปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่


โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 135 วัน จึงสามารถเก็บเกี่ยวได้จะได้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 500 กิโลกรัม (แบบข้าวเปลือก) ส่วนข้าวหอมนิล จะใช้ระยะเวลาประมาณ 95 – 120 วัน ข้าวสินเหล็ก จะใช้ระยะเวลาประมาณ 100 วัน และข้าวสังข์หยด จะใช้ระยะเวลาประมาณ 100 วัน จะได้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 400 กิโลกรัม ซึ่งจะปลูกไล่ลำดับแต่ละช่วงเดือนกันไปเพื่อให้มีผลผลิตต่อเนื่อ อ่านเพิ่มเติม

ลีลาวดีกับเรวัตตะ


สรุปเรื่องย่อ/สาระสำคัญ
เมื่อพูดถึงเรื่องความรัก คำถามที่ตอบยากที่สุดคำถามหนึ่งได้แก่ “ชายกับหญิง ใครมีรักแท้มั่นคงมากกว่ากัน? ” และผ่านมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยนี้ก็ยังหาคำตอบที่จะมายืนยันว่าฝ่ายหนึ่งมีมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีกรณีแห่งความรักที่ยืนยันได้อย่างไม่ใครเพลี่ยงพล้ำ ตัวอย่างของความรักที่บุรุษแสดงความจริงใจ รักแท้ มั่นคง ต่อสตรีมีมากมาย ทั้งการดั้นด้น สืบเสาะหา เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ผจญอุปสรรคนานา อ่านเพิ่มเติม

วัดดอยป่าตาล

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ระมาณ 600 ปี ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่ามะกอก ต.เถินบุรี 600 สังกัดคณะสังฆหนิกาย ปูชนียวัตถุบรรจุพุทธเกศา ยอดฉัตรประดับแก้วศักดิ์สิทธิ์ และของมีค่าในวิหาร และพระพุทธรูป นอกจากนั้นยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บนยอดเขา แม้จะแห้งแล้งแต่ก็ยังมีน้ำอยู่ตลอด ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2264 เดิมชื่อวัดม่อนวัวนอน หรือวัวดอยม่อนวัวนอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเถิน อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำปาง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand