NEW Story

หนีร้อนให้อาบน้ำ หนีรักให้มาหาเรา.....


หนีร้อนให้อาบน้ำ หนีรักให้มาหาเรา อำเภอเมืองปานยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวธรรมชาติ ชุมชนท้องถิ่น ที่มีภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่สวยงาม บรรยากาศดี เที่ยวแล้วติดใจ ไม่ผิดหวังแน่นอน.....

การเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอำเภอวังเหนือ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแจ้ห่มทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองลำปาง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่ออนและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งอำเภอเมืองปานตั้งใน เขตพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดลำปาง เมื่อเดินทางสายหลัก เส้นทางถนนจากอำเภอเมืองลำปางมาอำเภอเมืองปาน ตลอดเส้นทาง มีสภาพภูมิทัศน์เป็นภูเขา ป่าไม้เขียวชะอุ่ม ตลอดเส้นทางซ้ายและขวา เดินทางท่ามกลางธรรมชาติอ้อมล้อม   อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อน...อ่านเพิ่มเติม


วัดพระเกิดดินแดนอารยธรรม

 


วัดพระเกิด ดินแดนอารยธรรม ถือเป็นวัดที่มีตํานานเล่าขานมาช้านาน ซึ่งในอดีตมีตํานานเล่าถึง ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ ที่น่าติดตามอย่างมาก วัดพระเกิด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านแม่เลียบ ตําบล ทุ่งฮั้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เป็นวัดโบราณและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน แต่ก่อนเป็น วัดเอกและเป็นวัดประจําของชาวเมืองวังเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของพทธ ศาสนิกชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน....อ่านเพิ่มเติม

โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

 


โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

ถึงร่างกายจะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่ประสบการณ์ที่สั่งสมมามาทั้งชีวิตมีค่าอย่างมหาศาล “ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า” นักเรียนวัยเกษียณที่โรงเรียน “โฮงเฮียนป้ออุ้ย แม่อุ้ย” ที่เปิดทำการมากว่า 7 ปี ผลิตนักเรียนผู้สูงวัยมาแล้วกว่า 7 รุ่น และยังคงมุ่งมั่นสร้างนักเรียนสูงอายุอย่างต่อเนื่อง มากกว่านั้นคือการเติมเต็มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีครูจิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเติมเต็มกิจกรรมในโรงเรียนแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งการเปิดห้องเรียนของ โฮงเฮียน แห่งนี้จะเปิดทำการทุกวันอังคารของทุกเดือน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น.รับสูงวัยในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือและสูงวัยใจเกินร้อยที่มาสมัครก็มาเป็นนักเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เทศบาลตำบลวังเหนือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งที่จะต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ สามารถพึ่งพาตนเองและการจัดการชุมชนเพื่อเตรียมชุมชนเข้าสู่ วัยสูงอายุ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน.......อ่านเพิ่มเติม


ฮอมฮัก ผ้าทอทุ่งฮี

 


ฮอมฮัก ผ้าทอทุ่งฮี จากภาพความทรงจำที่เลือนรางในวัยเด็ก​ เสียงอีดฝ้าย เสียงฟืมกระทบเส้นด้ายเสียงกระสวยกระทบหูกทอผ้า​ เสียงค่าวจ้อยซอ​ บ่าวฮ่ำ สาวปั่นฝ้าย สิ่งที่ขาดหายไปจากชุมชนบ้านทุ่งฮี​ร่วม​ 60​ ปี ถึงเวลาได้กลับพลิกฟื้นมาใหม่​ ต้องใช้พลังกายพลังใจมากมาย​ กว่าจะรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาพื้นบ้าน​ที่กระจัดกระจาย​ให้มาอยู่รวมกัน​ จึงมีกลุ่มทอและเย็บผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งฮี เกิดขึ้น​ในหมู่บ้าน​เล็ก ๆ​ แห่งนี้ ดีใจที่ได้มีส่วนร่วม​กับภาคีเครือข่ายส่วนต่าง ๆเพื่อขับเคลื่อนของดีอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักในรูปแบบผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ​นานาชนิด สิ่งที่มีในชุมชน​นำมาสร้างมูลค่า​เพิ่มก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน.....อ่านเพิ่มเติม


ปงถ้ำดอยเดียวเที่ยว 4 จังหวัด

 


ปงถ้ำดอยเดียวเที่ยว 4 จังหวัด
ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีความอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงาม มีวัฒนธรรมระเพณีที่เก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดไว้ มียอดดอยสูงเสียดฟ้า ลึกลับน่าค้นหา แฝงด้วยความน่าสะพรึงกลัวในยามค่ำคืนและในคราวเดียวกันมีความงดงามของทิวทัศน์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ.....อ่านเพิ่มเติม


สูงวัยใจประดิษฐ์

 


นายลพ ทูลเดช ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้และลูกไม้ สูงวัยใจประดิษฐ์ นายลพ ทูลเดช อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 190 หมู่ 10 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ คุณค่าของการมีชีวิต คือการได้ทำสิ่งดี ๆ ที่ตัวเองชอบ แม้สิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ ในสายตาของผู้อื่นแต่ถ้ามันเกิดจากความรัก ความพอใจ และทำให้เรามีความสุข สิ่งนั้นก็จะทรงคุณค่าในตัว ของมันเอง งานประดิษฐ์เป็นงานส่งเสริมการใช้มือและสมองให้สัมพันธ์กันโดยมุ่งเน้นและสนับสนุน ให้เกิดการทดลอง ค้นคว้า ตลอดจนหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความถนัดของแต่ละคนโดยสามารถจำแนกตามลักษณะการนำไปใช้งานได้ 3 ประเภทคืองานประดิษฐ์ประเภทของเล่น งานประดิษฐ์ประเภทของใช้ และงานประดิษฐ์ ของตกแต่ง....อ่านเพิ่มเติม


วัดศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

 

วัดศรีชุม วัด, อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียกศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดพุทธมนต์ การทำสมาธิ วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษา.....อ่านเพิ่มเติม


งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง

 

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง

ตามประเพณีล้านนา ช่วงเดือนเมษายน ในวันที่ 12 – 15 เมษายน ของทุกปี
จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์
ที่คนเมืองหรือชาวล้านนาจะเรียกเทศกาลนี้ว่า ปาเวณีปีใหม่
(อ่าน " ป๋าเวณีปี๋ใหม่ ") ซึ่งมีความหมายว่า " ประเพณีสงกรานต์ " ......อ่านเพิ่มเติม

หมอจันทร์

 

หมอจันทร์ หรือ นายสวัสดิ์  คุณชุมภู เป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้าน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “หมอเมือง” เป็นแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนโบราณ เป็นหมอที่ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ........อ่านเพิ่มเติม

อยู่กับไพร

 


ปัจจุบันประชาชนทั่วไปได้เผชิญกับปัญหาสุขภาพโรคจากไม่ติดต่อเรื้อรัง ไขมัน ความดัน เบาหวาน อาการเจ็บป่วยที่เกิดจาการทำงาน หรือจากอาหารฟาสต์ฟู้ด หรือจากมลพิษต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโรคติดต่อจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เผยแพร่หนักไปทั่วโลกและในประเทศไทย.....อ่านเพิ่มเติม


วัดแม่วะหลวง


วัดแม่วะหลวง  
                 ตั้งอยู่บ้านแม่วะหลวง หมู่ ๘ ที่แยกมาจากบ้านท่าช้าง หมู่ ๒ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  วัดแม่วะหลวงเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตำบลแม่วะ  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีมีอายุ ๑๔๑ ปี  อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

      หมู่บ้านแม่ปะดอย หมู่7 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน เป็นหมู่บ้านตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงในราชกาลที่9 มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผักกินเอง อ่านเพิ่มเติม

วัดพระบาทแม่วะ

         เดิมทีเป็นสำนักสงฆ์ มีผู้พบเห็น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ชาวแม่วะจึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามเหมือนรอยพระพุทธบาทวังตวง พระพุทธบาทสระบุรี พระพุทธบาทตากผ้า ชาวตำบลแม่วะได้ทำการสร้างวิหาร ควบพระบาทไว้ ๑ หลัง ในบริเวณวัดยังได้สร้างกุฏิ ศาลา ไว้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ ต่อมาได้รับตราตั้งให้เป็นวัด เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านศรีบุญเรือง อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรตำบลแม่มอก

    
  

         สมุนไพร เป็นพืชอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีการปลูกใช้ประโยชน์มานานแล้ว เพราะบางชนิดสามารถนำมารับประทานเป็นอาหาร สมุนไพรหลายชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ช่วยย่อย อาหาร แก้อาการท้องอึด ท้องเฟ้อ ในอดีตการปลูกสมุนไพรมักกระทำกันในลักษณะการปลูกผักสวนครัว ตามที่ว่างเปล่า จะใช้ประโยชน์เมื่อใดก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันที จึงมีผู้หันมาปลูกผักสมุนไพรขายกันมากขึ้น นอกจากนี้สมุนไพรบางอย่างที่มีสรรพคุณเป็นยา สามารถนำมาสกัดเอาสารที่มีอยู่ภายในมาใช้ทำยาสมุนไพร ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ครีมบำรุงผิว น้ำหอม ยาดม น้ำมันหอมระเหย ฯลฯ ด้วยประโยชน์ของสมุนไพรมีมากมายดังที่กล่าว อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำปาง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand