NEW Story

ผีขน

ประเพณี การละเล่นผีตาโขน หรือ “ผีขน” ของชาวบ้านหลวงแจ้ซ้อนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงลูกหลานยุคปัจจุบัน ถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวบ้านหลวงแจ้ซ้อน   ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง          การละเล่นพื้นบ้าน “ผีขน” มีการเล่นที่มีมานานกว่า 100 ปีโดยจะเล่นในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวันศรีหลวงแจ้ซ้อน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (เหนือ) หรือประเพณีแปดเป็งของชาวเหนือ อ่านเพิ่มเติม...

เรื่องนี้ต้องแชร์:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำปาง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand