NEW Story

กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดิน

 
ประวัติการเลี้ยงไส้เดือน         
             เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาการ  มีนายนพรัตน์  ติ๊ตาวงศ์ เป็นประธานกลุ่มและมีสมาชิกจำนวน 10  คน  เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 6  กันยายน พ.ศ.2559 โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง การสนับสนุนงบประมาณจากอบต.นาโป่ง  สำนักงานเกษตร อำเภอเถินและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน อ่านเพิ่มเติม

กศน.ตำบลแม่มอก

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่มอก
      เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ตามที่ศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อทำหน้าที่จัดและใช้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนเช่นการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ การศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยเพื่อให้การจัดการศึกษาดังกล่าวได้ผลดี จำเป็นต้องมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในชุมชนให้กว้างขวาง อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำปาง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand