NEW Story

สูงวัยใจประดิษฐ์

 


นายลพ ทูลเดช ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้และลูกไม้ สูงวัยใจประดิษฐ์ นายลพ ทูลเดช อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 190 หมู่ 10 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ คุณค่าของการมีชีวิต คือการได้ทำสิ่งดี ๆ ที่ตัวเองชอบ แม้สิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ ในสายตาของผู้อื่นแต่ถ้ามันเกิดจากความรัก ความพอใจ และทำให้เรามีความสุข สิ่งนั้นก็จะทรงคุณค่าในตัว ของมันเอง งานประดิษฐ์เป็นงานส่งเสริมการใช้มือและสมองให้สัมพันธ์กันโดยมุ่งเน้นและสนับสนุน ให้เกิดการทดลอง ค้นคว้า ตลอดจนหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความถนัดของแต่ละคนโดยสามารถจำแนกตามลักษณะการนำไปใช้งานได้ 3 ประเภทคืองานประดิษฐ์ประเภทของเล่น งานประดิษฐ์ประเภทของใช้ และงานประดิษฐ์ ของตกแต่ง....อ่านเพิ่มเติม


เรื่องนี้ต้องแชร์:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดลำปาง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand